VIETCOMBANK - Account details

Nạp credit bằng chuyển khoản ngân hàng trong nước:


Tỉ giá $USD tính theo thời giá http://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/
Vui lòng nhập tên tài khoản vào mục ghi chú (note) trong khi chuyển khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi để add credit theo liên hệ bên dưới.

  • Số tài khoản: 0061000866996
  • Tên tài khoản: Dương Quốc Ân
  • Ngân hàng: Vietcombank

 
Contact Info:

Mail: anduongous@yahoo.com
Skype: anduongous
WhatsApp: +84 979000186


Powered by Dhru Fusion